Litium- och blybatterier jämfört med blysyrabatterier

Högre effekttäthet. Lätt i vikt

På grund av den högre energi- och effekttätheten.Super B litiumbatterier är lätta i vikt och små i storlek. Detta gör i sin tur litiumbatterier mer miljövänliga än blybatterier, eftersom det behövs färre råvaror för att skapa samma kapacitet för energilagring.

Lång livslängd Lägre kostnader

Litiumbatterier fungerar tio gånger längre än bly-syrabatterier, vilket ger lägre kostnader per kilowattimme. Till exempel: Super B litiumbatterier kan uppnå 5000 cykler eller mer. Blybatterier har endast upp till 500 cykler, eftersom högre urladdningsnivåer minskar deras livslängd.

Större djup av utsläpp

Super B litiumbatterier har ett högre urladdningsdjup än blybatterier: 100 % jämfört med 50 %. Detta resulterar i en högre användbar kapacitet.

Låg självurladdning

Super B litiumbatterier har en mycket låg självurladdningshastighet. Jämfört med blybatterier är detta 10 gånger lägre. Detta innebär att batteriet inte laddas ur om du förvarar bilen under en längre tid. Super B- litiumjärnfosfatbatterier är redo att åka på en ny resa när du är det!

Snabbladdning

Super B litiumbatterier kan laddas mycket snabbare än traditionella blybatterier. Med den höga laddnings- och urladdningsströmmen kan våra batterier laddas fullt ut inom en timme.