Litiumbatterier för kommersiella fartyg

Förbereda din flotta för en ren framtid

Kraftfull, tyst och ren energi

Super B litiumbatterier hjälper den marina sektorn med kraftfulla, tysta och rena energilagringssystem som du kan lita på. Det är inte bara miljövinsterna som är stora (CO2-utsläppen reduceras till ett minimum), utan vibrationerna och ljuden från den traditionella diesel- eller LNG-generatorn försvinner helt och hållet.

Komfort och säkerhet

Besättningar och passagerare vill ha en bekväm och säker resa. Genom att ständigt övervaka litiumbatteriernas status, temperatur och energinivå säkerställs att.

Stor motoreffekt

Storleken på traditionella fartygsmotorer bestäms till stor del av tillfälliga effekttoppar, men den rena energin i Super B litiumbatterier är ett utmärkt sätt att närma sig dessa toppar. Detta innebär att samma effekt kan uppnås med mindre motorer.

Fördelar med litium för kommersiell sjöfart

Super B litiumbatterier lämpar sig för i stort sett alla typer av fartyg, t.ex. bogserbåtar, färjor, ushers och patrullbåtar. Batterierna är byggda för att hålla under en längre tid och är konstruerade för att vara extremt säkra. Våra litiumbatterier kräver inget aktivt underhåll, är lätta, laddas fullt på nolltid och tål de mest extrema miljöer.

Litiumskillnaden

Energilösningar som är skräddarsydda för ditt lagringssystem.

Berätta lite om dina behov så kopplar vi dig till vårt erfarna säljteam.