Integritetspolicy

Detta är integritetspolicyn för Super B Lithium Power B.V., (Super B). Super B ligger i Hengelo på Demmersweg 3. Handelskammarens nummer är: 71806989. Super B är ansvarig för behandlingen av integritetsuppgifter. Denna policy förklarar våra allmänna villkor för behandling av personuppgifter. Vi beskriver vilka uppgifter vi kommer att behandla, hur vi garanterar din integritet och dina rättigheter. Om du vill veta vilka cookies vi använder, läs vår cookiepolicy. Denna policy omfattar all bearbetad data från webbplatsbesökare, leverantörer, arbetssökande och alla andra Super B-relationer.

Vad är super b:s allmänna integritetspolicy?

 • Super B respekterar integriteten för alla besökare på hennes webbplats www.super-b.com, alla hennes (potentiella) kunder och relationer.
 • Super B sätter säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter främst och hanterar dina personuppgifter noggrant.
 • Super B delar endast dina personuppgifter med tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller om detta krävs enligt lag.
 • Super B letar ständigt efter sätt att förbättra sina tjänster och skräddarsy dem så mycket som möjligt efter dina personliga önskemål och behov. Dessutom tar Super B alltid hänsyn till din integritet och följer kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning.

När och hur samlar vi in dina personuppgifter?

Super B behandlar dina personuppgifter på grund av att du:

 • använda eller har för avsikt att använda Super B-tjänster;
 • lämna in eller lämna dina personuppgifter på hennes anläggning eller via andra vanliga kanaler som e-post, vår webbplats eller via telefon;
 • besök webbplatsen för Super B;
 • ha en affärsrelation med Super B;
 • söka jobb på Super B.

De flesta uppgifter som vi samlar in är de uppgifter du själv tillhandahåller. Vilken data detta gäller beror på vilka tjänster du använder eller har för avsikt att använda. Ibland kan vi kontrollera vår databas vilket innebär att du inte behöver lämna samma data mer än en gång.

Förutom de uppgifter du lämnar samlar vi också in data genom cookies. Vi gör detta endast efter godkännande eller ej.

I vilka syfte samlar vi in dina personuppgifter?

Super B behandlar dina personuppgifter för följande mål:

 1. Kommunikation. Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig vid behov, till exempel för reglering av garanti eller återkallelse av produkter. Dessutom för att informera dig om våra tjänster, kampanjer och erbjudanden. Utöver det kommer vi att använda ditt telefonnummer, om du har gett din tillåtelse, för att informera dig personligen om erbjudanden som är relevanta för dig eller för att inkludera dig i WhatsApp-grupper som är relevanta för dig.
 2. Förvärv. Att introducera Super B för potentiella kunder.
 3. Genomföra avtal. För att förbereda, förverkliga och genomföra ett kontrakt behöver vi behandla våra kunders och leverantörers uppgifter till exempel för en kreditvärdighetskontroll. I vissa fall kommer vi att kontrollera kreditvärdigheten hos våra leverantörer, kunder och andra relationer av en extern part. För det mesta kommer endast företagsuppgifterna att behandlas under denna process men undantagsvis kan det både vara till följd av öppna ansökningar och till följd av en ledig tjänst.
 4. Lagar och förordningar. Vi kommer att behandla personuppgifter då lagen kräver detta.
 5. Marknadsanalys forskning. Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att bjuda in dig att ta del av våra undersökningar, undersökningar och kundpaneler. Dessutom kommer vi att använda inköpsdata för vår analys. Avslutningsvis kommer vi att använda dina uppgifter för vår allmänna utredning.

VAD ÄR GRUNDEN FÖR BEARBETNING?

Vi kommer att använda dina uppgifter under följande omständigheter:

 • För förverkligandet och genomförandet av avtalet med dig;
 • eftersom det krävs enligt lag;
 • eftersom du samtyckte;
 • eller för att vi har ett berättigat intresse för det.

Om du har gett Super B tillåtelse att behandla dina uppgifter för vissa mål, kan du alltid återkalla detta tillstånd på samma sätt som du har gett det.

Vilka processer berör det och vilka personuppgifter kommer super b att insamla?

Super B kommer att behandla dina personuppgifter för olika processer. Nedan ser du en översikt över de viktigaste processerna.

1. SERVICEAVDELNING/KONTAKTFORMULÄR

För alla dina frågor, anmärkningar och klagomål på våra tjänster och dina köp kan du kontakta vår serviceavdelning.
I de flesta fall kommer serviceavdelningen att fråga dig om vissa personuppgifter eller ditt kundnummer, så att de kan betjäna dig på rätt sätt. Ibland kommer det att vara nödvändigt att dela vissa uppgifter med tredje part, till exempel en reparatör eller en leverantör i händelse av garanti. Den insamlade informationen på serviceavdelningen kommer att användas för forskning för att förbättra våra tjänster.
Du kan kontakta Super B genom ett kontaktformulär på vår hemsida, till exempel om du har en fråga eller ett klagomål. Vår serviceavdelning kommer att få denna blankett och kommer att behandla den så snart som möjligt. För att göra detta behöver vi vissa uppgifter för och därför behöver du svara på några frågor i kontaktformuläret. De inmatade uppgifterna skickas krypterade och kommer inte att användas för något annat ändamål än att behandla din fråga eller klagomål.

2. Personliga erbjudanden/riktad reklam

Inköpsdata kommer också att användas för att förstå våra kunders önskemål och behov och som input för våra erbjudanden, kampanjer och andra marknadsföringsaktiviteter. Vi använder även dina köpuppgifter för personliga erbjudanden och för att uppmärksamma dig på särskilda utvalda produkter. Vi håller koll på ditt köpbeteende i vår kunddatabas och kan använda detta för att göra riktade erbjudanden eller skicka riktade e-postmeddelanden. Vi kan också skicka speciella onlineerbjudanden eller reklam, baserat på dina önskemål, men bara om du har gett Super B tillåtelse att göra det. Super B och tredje part använder cookies för detta. Med dessa cookies och pixlar samlar vi och/eller tredje part in följande:

 • (delvis) din IP-adress;
 • Teknisk information såsom webbläsaren du använder och upplösningen på din datorskärm.;
 • Från vilken sida du kom innan du besökte vår webbplats;
 • När och hur länge du besökte vår webbplats;
 • Om du använde funktionaliteten på vår webbplats;
 • Vilka sidor du besökte på vår webbplats;
 • Ditt surfbeteende utanför vår webbplats.

3. Super b-appen

Alla super b-kunder kan använda super b-appen. Så fort du har ett super b-konto kan du ladda ner den här appen. Den här applikationen använder den information du själv har angett. Denna applikation låter dig komma åt super b-manualer och kontakta oss.

4. Återkallande av produkter

Det kan hända att du köpt en produkt som inte fungerar som den ska på super b. Om du kontaktar oss kommer vi att använda ditt kundnummer och inköpsdata för att kontrollera om och när du köpte produkten på super b. Då kontaktar vi dig. I exceptionella situationer, om din hälsa, välbefinnande och säkerhet är i fara, kommer vi att informera dig så snart som möjligt. I så fall kommer vi att besluta att vi kommer att dela dina uppgifter med vår leverantör av andra tredje parter för att vidta nödvändiga åtgärder. I det här fallet kommer vi alltid att se till att den tredje parten endast använder dessa uppgifter för denna återkallelseåtgärd och kommer att ta bort uppgifterna efteråt.

5. Anonym och statistisk kundundersökning

Vi värdesätter din åsikt som vår kund. Därför bjuder vi regelbundet in våra kunder att delta i (marknads)undersökningar. Beroende på forskningen får du ett frågeformulär via e-post eller så ber vi dig svara direkt på frågorna. Resultaten av sådana undersökningar är anonyma. Vi använder uppgifterna uteslutande för att förbättra vår tjänst.

6. Personlig kundundersökning (nps)

Förutom de allmänna undersökningarna ber vi även våra kunder att delta i personliga kundundersökningar, NPS. Deltagandet är helt frivilligt. Om du deltar kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • Namn;
 • Företagsnamn;
 • Position inom företaget,
 • Kön;
 • Föredraget språk;
 • Kontaktuppgifter (e-post/telefonnummer/postadress)
 • Transaktionsuppgifter;
 • Serienumret på den köpta produkten, inköpsdata och tid, inköpssumman; och
 • Svaren vi fått av dig.

Alla svar och feedback leder direkt till dig. Du kan ange ett (extra) telefonnummer om vi behöver ringa dig för ytterligare förklaringar. Den insamlade informationen via denna NPS kommer endast att användas för att förbättra våra tjänster.

7. Köp/leverantör

Super B behandlar personuppgifter från sina leverantörer som är nödvändiga för köp av produkter och genomförande av avtalet. De uppgifter som Super B behandlar är namn och uppgifter om kontaktpersonerna och andra uppgifter om detta krävs i ett specifikt fall.

8. ANSÖKNINGAR

Om du ansöker om Super B kommer de uppgifter du lämnar att behandlas. Dessa inkluderar:

 • Namn och kontaktuppgifter;
 • e-post, telefonnummer och andra kontaktuppgifter;
 • födelsedatum/ålder;
 • kön;
 • Curriculum vitae (CV), information angående utbildning, praktik och arbetslivserfarenhet
 • Uppgifter om träning och utbildningar och/eller bedömningar som du har följt genom oss eller på eget initiativ;
 • Tillgänglighetsdata;
 • Andra uppgifter som kan vara av intresse att bedöma på lämpligt sätt, till exempel referenser, certifikat, nationalitet och arbetstillstånd;
 • Övriga ansökningsuppgifter.

Endast de direkta mottagarna av dessa uppgifter, våra rekryterare och personer som är involverade i urvalsförfarandet eller kommer att delta i intervjuerna, har tillgång till ansökningsinformationen. Super B använder endast dessa uppgifter före och under ansökningsprocessen.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA ANSÖKNINGSUPPGIFTER?

Super B lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för att förverkliga syftet med vilket dina uppgifter samlas in. Vad betyder det?

Kind of data:
Lagringsperiod och orsak

Client data:
Dina personuppgifter lagras så länge du är Super B-kund. Så snart detta förhållande upphör kommer vi att lagra dina uppgifter i max ett år om vi inte behöver lagra dem längre eftersom det krävs enligt lag. Till exempel fakturor.

Supplier:
Dina uppgifter lagras så länge vi har en affärsrelation eller så länge du kommer att vara vår kontaktperson och så länge lagen kräver det.

Job applicant:
Dina uppgifter kommer att lagras under ansökningsprocessen. En månad efter att vi har avslutat ansökningsprocessen kommer Super B att radera dina uppgifter om du inte har gett Super B tillstånd att lagra dina uppgifter längre. I så fall kommer vi att radera dem ett år efter att vi har avslutat ansökningsprocessen.

DELAR VI DINA UPPGIFTER?

Super B är ett holländskt företag som verkar internationellt. Alla uppgifter vi behandlar lagras i Super Bs datacenter eller dess IT-tjänsteleverantörer. Dessutom kan vi dela dina uppgifter med tredje parter som anlitas av oss, såsom skrivare, e-post- och postbehandlare. Vi delar endast denna information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för direktmarknadsföringsändamål. När vi delar dina uppgifter med tredje part ålägger vi tredje part en skyldighet att skydda dina personuppgifter på korrekt sätt. Om vi anlitar tredje parter som är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vidtar vi ytterligare åtgärder vid behov. Super B säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Dessutom kommer Super B endast att dela dina uppgifter med andra parter än de som nämns ovan om det är juridiskt skyldigt att göra det.

HUR SÄKRAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi skyddar dina uppgifter för att förhindra att de går förlorade eller hamnar i fel händer. Några av de åtgärder vi vidtar är:

 • Vi säkrar vår webbplats med ett TLS-certifikat. Detta kommer att skicka känslig information, till exempel som tillhandahålls via ett kontaktformulär, i krypterat format;
 • Vi håller vår programvara uppdaterad och använder en brandvägg;
 • Åtkomst till elektroniska system är lösenordsskyddad och för att komma åt från utsidan behöver du en tvåfaktorsautentisering;
 • Endast behörig personal/tredje part har tillgång till dina personuppgifter;
 • Personuppgifter kommer endast att delas med en tredje part via en säker anslutning; och,
 • Vi sluter avtal med tredje part som behandlar dina personuppgifter i vår beställning, vilket garanterar din integritet.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU MED HÄNSYN TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt att se, korrigera och ta bort dina uppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt tillstånd till databehandlingen eller att invända mot behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet i vissa fall. Det innebär att du kan skicka in en begäran till oss om att skicka personuppgifterna, i en datorfil, till dig eller annan organisation som du nämner. Du kan skicka din begäran om att se, korrigera, ta bort eller dataportabilitet av dina personuppgifter eller din begäran om att återkalla ditt tillstånd eller din invändning mot behandlingen av uppgifterna till marketing@super-b.com. För att vara säker på att din begäran har gjorts av dig ber vi dig att skicka en kopia av din legitimation tillsammans med begäran. Gör ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, dessa är de två av tre raderna längst ner på framsidan av passet eller på baksidan av ett ID-kort), ID-nummer och personnummer svarta. Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att bedöma om vi ska kunna svara på din förfrågan och kommer att svara så snart som möjligt.
Om du har klagomål med hänsyn till vår databehandling ber vi dig att rapportera detta. Vi hoppas såklart att vi kan lösa detta tillsammans. Dessutom finns det möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten.

VAD HÄNDER OM SUPER B:s INTEGRITETSPOLICY ÄNDRAS?

Dataskyddsreglerna och våra tjänster kan komma att ändras.Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy.  Den senaste sekretesspolicyn finns alltid på  www.super-b.com.