Fortrolighedspolitik

Dette er privatlivspolitikken for Super B Litium Power B.V., (Super B). Super B ligger i Hengelo på Demmersweg 3. Handelskammeret har følgende nummer: 71806989. Super B er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om privatlivets fred.

Denne politik forklarer vores generelle vilkår vedrørende behandling af personoplysninger. Vi beskriver, hvilke data vi behandler, hvordan vi sikrer dit privatliv og dine rettigheder. Hvis du vil vide, hvilke cookies vi bruger, kan du læse vores cookiepolitik.

Hvad er super b's generelle fortrolighedspolitik?

Super B respekterer privatlivets fred for alle besøgende på sit websted www.super-b.com, alle sine (potentielle) kunder og forbindelser.

 • Super B sætter sikkerheden og fortroligheden af dine personlige oplysninger i højsædet og behandler dine personlige oplysninger omhyggeligt.
 • Super B deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale, eller hvis det kræves i henhold til loven.
 • Super B er konstant på udkig efter måder at forbedre sine tjenester på og skræddersyer dem så meget som muligt til dine personlige ønsker og behov. Super B tager desuden altid hensyn til dit privatliv og overholder kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvornår og hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

Super B behandler dine personoplysninger, fordi du:

 • bruger eller har til hensigt at bruge Super B's tjenester;
 • indsender eller afgiver dine personoplysninger på Super B's forretningssted eller via andre almindelige kanaler som e-mail, vores websted eller telefon;
 • besøger Super B's websted;
 • har en forretningsforbindelse med Super B;
 • ansøger om et job hos Super B.

De fleste af de data, som vi indsamler, er de data, som du selv giver os. Hvilke data det drejer sig om, afhænger af, hvilke tjenester du bruger eller har til hensigt at bruge. Nogle gange kan vi tjekke vores database, hvilket betyder, at du ikke behøver at angive de samme data mere end én gang.

Ud over de data, du giver os, indsamler vi også data via cookies. Vi gør kun dette, uanset om det sker efter accept eller ej.

Til hvilket formål indsamler vi dine personlige oplysninger?

Super B behandler dine personlige oplysninger til de næste mål:

 1. Kommunikation. Vi vil bruge dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig, hvis det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med afvikling af garanti eller tilbagekaldelse af produkter. Desuden for at informere dig om vores tjenester, kampagner og tilbud. Derudover vil vi bruge dit telefonnummer, hvis du har givet tilladelse til det, til at informere dig personligt om tilbud, der er relevante for dig, eller til at inkludere dig i WhatsApp-grupper, der er relevante for dig.
 2. Opkøb. At præsentere Super B for potentielle kunder.
 3. Udføre kontrakten. Til forberedelse, gennemførelse og udførelse af en kontrakt har vi brug for at behandle data om vores kunder og leverandører, f.eks. med henblik på kreditværdighedskontrol. I nogle tilfælde vil vi lade en ekstern part kontrollere vores leverandørers, kunders og andre forbindelsers kreditværdighed. Det er oftest kun virksomhedsoplysningerne, der behandles under denne proces, men undtagelsesvis kan det både være som følge af åbne ansøgninger og som følge af en ledig stilling.
 4. Lovgivning og regulering. Vi behandler personoplysninger, når loven kræver det.
 5. Analyse af markedsføringsundersøgelser. Vi kan bruge dine kontaktoplysninger til at invitere dig til at deltage i vores undersøgelser, spørgeskemaer og kundepaneler. Desuden vil vi bruge indkøbsdata til vores analyse. Endelig vil vi bruge dine oplysninger til vores generelle undersøgelser.

Hvad er grundlaget for behandlingen?

Vi vil bruge dine oplysninger under følgende omstændigheder:

 • Vi anvender dine data til at realisere og gennemføre aftalen med dig,
 • fordi det kræves i henhold til loven,
 • fordi du har givet dit samtykke,
 • eller fordi vi har en legitim interesse heri.

Hvis du har givet Super B tilladelse til at behandle dine oplysninger til bestemte formål, kan du altid trække denne tilladelse tilbage på samme måde, som du har givet den.

Hvilke processer drejer det sig om, og hvilke personoplysninger vil super b indsamle?

Super B vil behandle dine personoplysninger til forskellige formål. Herunder kan du se en oversigt over de vigtigste processer.

1. Serviceafdeling / kontaktformular

Du kan kontakte vores serviceafdeling for alle dine spørgsmål, bemærkninger og klager vedrørende vores tjenester og dine køb. I de fleste tilfælde vil serviceafdelingen bede dig om visse personlige oplysninger eller dit kundenummer, så de kan betjene dig på bedste vis. Nogle gange vil det være nødvendigt at dele visse data med tredjeparter, f.eks. en reparatør eller en leverandør i tilfælde af garanti. De oplysninger, der indsamles i serviceafdelingen, vil blive brugt til forskning for at forbedre vores tjenester. Du kan kontakte Super B via en kontaktformular på vores websted, f.eks. hvis du har et spørgsmål eller en klage. Vores serviceafdeling modtager denne formular og behandler den så hurtigt som muligt. For at gøre dette har vi brug for visse data, og derfor skal du besvare nogle spørgsmål i kontaktformularen. De indtastede data sendes krypteret og vil ikke blive brugt til andre formål end til at behandle dit spørgsmål eller din klage.

2. Personlige tilbud/ målrettede reklamer

Indkøbsdata vil også blive brugt til at forstå vores kunders ønsker og behov og som input til vores tilbud, kampagner og andre markedsføringsaktiviteter. Vi bruger også dine købsdata til personlige tilbud og til at gøre dig opmærksom på særligt udvalgte produkter. Vi holder styr på din købsadfærd i vores kundedatabase og kan bruge den til at lave målrettede tilbud eller sende målrettede e-mails.Vi kan også sende dig særlige onlinetilbud eller reklamer baseret på dine ønsker, men kun hvis du har givet Super B tilladelse til at gøre dette. Super B og tredjeparter bruger cookies til dette formål. Med disse cookies og pixels indsamler vi og/eller tredjeparter følgende:

 • (til dels) din IP-adresse;
 • tekniske oplysninger såsom den browser, du bruger, og resolutionen af din computerskærm;
 • hvilken websted du kom fra, før du besøgte vores websted;
 • hvornår og hvor længe du besøgte vores websted;
 • om du brugte funktionaliteten på vores websted;
 • hvilke sider du besøgte på vores websted;
 • din surfadfærd uden for vores websted.

3. Super b app

Alle Super B-kunder kan bruge Super B-appen. Så snart du har en Super B-konto, kan du downloade denne app. Denne applikation bruger de oplysninger, som du selv har indtastet. Denne applikation giver dig adgang til Super B-manualer og giver dig mulighed for at kontakte os.

4. Tilbagekaldelse af produkter

Det kan ske, at du har købt et produkt, der ikke fungerer korrekt hos Super B. Hvis du kontakter os, vil vi bruge dit kundenummer og dine købsdata til at kontrollere, om og hvornår du har købt produktet hos Super B. Derefter vil vi kontakte dig. I ekstraordinære situationer, hvis dit helbred, dit velbefindende eller din sikkerhed er i fare, vil vi informere dig så hurtigt som muligt. I sådan et tilfælde vil vi beslutte, at vi vil dele dine data med vores leverandør eller andre tredjeparter for at træffe de nødvendige foranstaltninger. I sådanne tilfælde vil vi altid sikre os, at tredjeparten kun bruger disse data til denne tilbagekaldelsesaktion, og vi vil efterfølgende fjerne dataene.

5. Anonym og statistisk kundeundersøgelse

Vi værdsætter din mening som vores kunde. Derfor inviterer vi jævnligt vores kunder til at deltage i (markeds)undersøgelser. Afhængigt af undersøgelsen vil du modtage et spørgeskema pr. e-mail, eller vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene direkte. Resultaterne af sådanne undersøgelser er anonyme. Vi bruger udelukkende disse data til at forbedre vores service.

6. Personlig kundeundersøgelse (nps)

Ud over de generelle undersøgelser beder vi også vores kunder om at deltage i personlige kundeundersøgelser, NPS. Det er helt frivilligt at deltage. Hvis du deltager, vil vi behandle følgende oplysninger:

 • Name;
 • Virksomhedsnavn:
 • Stilling indenfor virksomheden,
 • Køn;
 • Det foretrukne sprog;
 • Kontaktoplysninger (e-mail/telefonnummer/postadresse)
 • Transaktionsdata;
 • Serienummeret på det købte produkt, købsdata og -tidspunkt, købsbeløbet og
 • De svar, som du har givet.

Alle svar og tilbagemeldinger vil føre direkte til dig. Du kan angive et (ekstra) telefonnummer, hvis vi har brug for at ringe til dig for at få yderligere forklaringer. De data, der indsamles via denne NPS, vil kun blive brugt til at forbedre vores tjenester.

7. Køb / leverandør

Super B behandler personoplysninger fra sine leverandører, som er nødvendige for køb af produkter og gennemførelse af aftalen. De oplysninger, som Super B behandler, er navne og oplysninger om kontaktpersoner og andre oplysninger, hvis dette er nødvendigt i et konkret tilfælde.

8. Anvendelser

Hvis du ansøger om Super B, vil de oplysninger, du giver os, blive behandlet. Disse omfatter:

 • Navn og kontaktoplysninger
 • e-mail, telefonnummer og andre kontaktoplysninger;
 • fødselsdato/alder;
 • køn;
 • Curriculum vitae (CV), oplysninger om uddannelse, praktikophold og erhvervserfaring
 • Oplysninger om træning og uddannelse og/eller vurderinger, som du har fulgt gennem os eller på dit eget initiativ;
 • Oplysninger om tilgængelighed;
 • Andre oplysninger, som kan være af interesse for at foretage en passende vurdering, f.eks. referencer, eksamensbevis, nationalitet og arbejdstilladelse;
 • Andre anvendte oplysninger.

Kun de direkte modtagere af disse data, vores rekrutteringsansvarlige og personer, der er involveret i udvælgelsesproceduren eller deltager i samtalerne, har adgang til de anvendte oplysninger. Super B bruger kun disse oplysninger før og under ansøgningsprocessen.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Super B opbevarer ikke dine personoplysninger længere end strengt nødvendigt for at opfylde det formål, som dine oplysninger er indsamlet til. Hvad betyder det?

Kind of data:

Opbevaringsperiode og -årsag

Client data:

Dine personlige oplysninger gemmes, så længe du er Super B-kunde. Så snart dette forhold ophører, opbevarer vi dine oplysninger i højst et år, medmindre vi har brug for at opbevare dem længere, fordi loven kræver det. For eksempel fakturaer.

Dine data opbevares, så længe vi har en forretningsforbindelse, eller så længe du er vores kontaktperson, og så længe loven kræver det.

Dine oplysninger vil blive gemt i under ansøgningsprocessen. En måned efter, at vi har afsluttet ansøgningsprocessen, sletter Super B dine data, medmindre du har givet Super B tilladelse til at opbevare dine data længere. I så fald sletter vi den et år efter, at vi har afsluttet ansøgningsprocessen.

Deler vi dine oplysninger?

Super B er en hollandsk virksomhed, der opererer internationalt. Alle data, som vi behandler, opbevares i Super B's datacentre eller hos Super B's IT-serviceudbydere. Derudover kan vi dele dine oplysninger med tredjeparter, som vi har ansat, f.eks. trykkerier, e-mail og postbehandlere. Vi deler kun disse oplysninger for at overholde vores kontraktlige forpligtelser eller til direkte markedsføringsformål. Når vi deler dine oplysninger med tredjemand, pålægger vi tredjemand en forpligtelse til at beskytte dine personlige oplysninger korrekt. Hvis vi engagerer tredjeparter, der befinder sig uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), træffer vi yderligere foranstaltninger, hvor det er nødvendigt. Super B sælger aldrig dine personlige oplysninger til tredjeparter. Derudover vil Super B kun dele dine oplysninger med andre parter end dem, der er nævnt ovenfor, hvis Super B er lovmæssigt forpligtet til det.

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

 • Vi beskytter dine oplysninger for at forhindre, at de går tabt eller falder i de forkerte hænder. Nogle af de foranstaltninger, vi træffer, er:
 • Vi sikrer vores websted med et TLS-certifikat. Dette vil sende følsomme oplysninger, f.eks. oplysninger, der er afgivet via en kontaktformular, krypteret;
 • Vi holder vores software opdateret og bruger en firewall;
 • Adgang til elektroniske systemer er beskyttet med adgangskode, og for at få adgang til dem udefra skal du bruge en to-faktor-autentifikation;
 • Kun autoriserede medarbejdere / tredjeparter har adgang til dine personoplysninger;
 • Personoplysninger vil kun blive delt med en tredjepart via en sikker forbindelse, og
 • vi indgår aftaler med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger i vores ordre, hvilket garanterer dit privatliv.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine personlige oplysninger?

Du har ret til at se, rette eller fjerne dine oplysninger. Derudover har du ret til at tilbagekalde din tilladelse til databehandlingen eller gøre indsigelse mod behandlingen. Du har også ret til dataoverførsel i visse tilfælde. Det betyder, at du kan anmode os om at sende de personlige oplysninger i en computerfil til dig eller til en anden organisation, som du har nævnt.

Du kan sende din anmodning om indsigt, rettelse, fjernelse eller dataoverførsel af dine personoplysninger eller din anmodning om at tilbagekalde din tilladelse eller din indsigelse mod behandlingen af oplysningerne til marketing@super-b.com.

For at være sikker på, at din anmodning er fremsat af dig, beder vi dig om at sende en kopi af dit id-kort sammen med anmodningen. Lav dit pasfoto, MRZ (maskinlæsbar zone, det er de to eller tre linjer nederst på forsiden af passet eller på bagsiden af et id-kort), dit id-nummer og dit personnummer i sort. Dette er for at beskytte dit privatliv. Vi vil vurdere, om vi kan besvare din anmodning, og vi vil svare så hurtigt som muligt.

Hvis du har indvendinger vedrørende vores databehandling, beder vi dig venligst om at indberette dem. Vi håber naturligvis, at vi kan løse dette sammen. Derudover er der mulighed for at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed, den nederlandske databeskyttelsesmyndighed.

Hvad sker der, hvis super b's fortrolighedspolitik ændres?

Databeskyttelsesreglerne og vores tjenester kan ændre sig. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Den mest aktuelle erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan altid findes på www.super-b.com.