Litium vs blysyrebatterier

Høyere effekttetthet. Lett på vekt

På grunn av de høyere tetthetene av energi og kraft, Super B litiumbatterier er lette i vekt og små i størrelse. Dette gjør igjen litiumbatterier mer miljøvennlige enn blybatterier, siden det er færre råvarer som trengs for å skape samme kapasitet for energilagring.

Lang levetid. Lavere kostnader

Litiumbatterier fungerer ti ganger lenger enn blysyre, noe som resulterer i lavere kostnader per kilowatt-time. For eksempel: Super B litiumbatterier kan nå 5000 sykluser eller mer. Bly-syrebatterier leverer bare opptil 500 sykluser, ettersom høyere utladnings nivåer reduserer syklus levetiden.

Høyere utladningsdybde

Super B litiumbatterier har en høyere utladningsdybde enn blysyre: 100 % mot 50 %. Dette resulterer i en høyere brukbar kapasitet.

Lav selvutladning

Super B litiumbatterier har en svært lav selvutladningshastighet. Sammenlignet med blysyre er dette 10 ganger lavere. Dette betyr at batteriet ikke utlades hvis du oppbevarer kjøretøyet over lengre tid. Super B litiumjernfosfatbatterier er klare for en ny tur når du er!

Rask lading

Super B litiumbatterier kan lades mye raskere enn tradisjonelle blybatterier. Med den høye lade- og utladingsstrømmen kan våre batterier lades helt opp innen en time.