Personvernerklæring 

Dette er personvernerklæringen til Super B Lithium Power B.V., (Super B). Super B ligger i Hengelo i Demmersweg 3. Handelskammerets nummer er: 71806989. Super B er ansvarlig for behandlingen av persondata.

Denne erklæringen forklarer våre generelle vilkår vedrørende behandling av persondata. Vi beskriver hvilke data vi vil behandle og hvordan vi garanterer personvernet og rettighetene dine. Les våre retningslinjer for informasjonskapsler hvis du vil vite hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker.

Denne erklæringen dekker alle behandlede data tilhørende besøkende på nettsted, jobbsøkere og alle andre med forbindelser til Super B.

HVA ER SUPER BS GENERELLE PERSONVERNERKLÆRING?

 • Super B respekterer personvernet til alle som besøker deres nettsted www.super-b.com og til alle (potiensielle) kunder og forbindelser.
 • Super B setter sikkerheten og konfidensialiteten relatert til dine persondata først og håndterer persondataene dine på en forsiktig måte.
 • Super B deler bare persondataene dine med tredjeparter der dette er nødvendig for oppfyllelse av en avtale eller der det er pålagt ved lov.
 • Super B ser kontinuerlig etter måter å forbedre tjenestene sine på og skreddersy dem mest mulig til dine personlige ønsker og behov. I tillegg tar Super B alltid personvernet ditt i betraktning og overholder kravene i gjeldende datavernlovgivning.

NÅR OG HVORDAN VIL VI SAMLE INN PERSONDATAENE DINE?

 • Super B behandler persondataene dine fordi du
 • Bruker eller har til hensikt å bruke tjenester fra Super B;
 • Oppgir eller etterlater persondata hos virksomhetslokalene deres eller via en annen vanlig kanal, som e-post, nettstedet vårt eller per telefon
 • Besøker en av Super Bs hjemmesider
 • Har et forretningsforhold til Super B
 • Søker på en jobb hos Super B

De fleste dataene vi innsamler er data du selv oppgir. Hvilke data dette gjelder avhenger av hvilke tjenster du bruker eller har til hensikt å bruke. Noen ganger kan vi sjekke databasen vår, som betyr at du ikke behøver å oppgi de samme dataene mer enn én gang.

I tillegg til dataene du oppgir, innsamler vi også data via informasjonskapsler. Dette gjør vi kun etter godkjennelse.

MED HVILKET FORMÅL SAMLER VI INN PERSONDATA FRA DEG?

Super B behandler persondataene dine for følgende formål:

 1. Kommunikasjon. Vi vil bare benytte kontaktinformasjon til å kontakte deg ved behov, for eksempel for avvikling av garantier eller tilbakekallelse av produkter. Eventuelt også for å informere deg om tjenester, kampanjer og tilbud. Utenom dette vil vi, dersom du har gitt tillatelse til det, bruke telefonnummeret ditt til å informere deg personlig om tilbud som er relevante for deg eller for å inkludere deg i WhatsApp-grupper som er relevante for deg.
 2. Oppkjøp. For å introdusere Super B for potensielle kunder.
 3. Kontraktoppfyllelse. For forberedelse, utførelse og oppfyllelse av en kontrakt er vi nødt til å behandle dataene til kundene og leverandørene våre, for eksempel i forbindelse med en kredittsjekk. I enkelte tilfeller vil vi sjekke kredittverdighet for leverandører, kunder og andre forbindelser via tredjemann. Denne prosessen vil for det meste kun innebære behandling av selskapsopplysninger, men unntaksvis kan det både være som følge av åpne ansøkninger og som følge av en ledig stilling.
 4. Lover og regelverk. Vi vil behandle persondata i henhold til loven.
 5. Markedsanalyser og -undersøkelser. Det er mulig at vi bruker kontaktopplysningene dine til å invitere deg til å delta i research, spørreundersøkelser og kundepaneler. Videre vil vi bruke kjøpsdata til analysene våre. Sist, men ikke minst, vil vi bruke data til å utføre generelle undersøkelser.

HVA ER GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

Vi vil bruke dataene dine under følgende omstendigheter:

 • For gjennomførelse og oppfyllelse av avtalen vi har med deg:
 • fordi det er pålagt ved lov
 • fordi du ga ditt samtykke til det
 • Eller fordi vi har en legitim interesse i det.

Dersom du har gitt Super B tillatelse til å behandle dataene dine med henblikk på bestemte formål, kan du alltid trekke tilbake tillatelsen på samme måte som du ga den.

HVILKE PROSESSER GJELDER DET OG HVILKE PERSONDATA VIL SUPER B INNSAMLE?

Super B vil behandl persondataene dine for forskjellige formål: Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste prosessene.

1. SERVICEAVDELING/KONTAKTSKJEMA

I forbindelse med spørsmål, kommentarer og klager relatert til tjenestene våre og kjøpene dine, kan du kontakte serviceavdelingen vår.

I de fleste tilfeller vil serviceavdelingen be deg om visse persondata eller kundenummeret ditt, slik at de kan hjelpe deg. Noen ganger vil det være nødvendig å dele enkelte data med tredjeparter, for eksempel en reparatør eller en leverandør i forbindelse med garantier.

Informasjonen som innsamles av serviceavdelingen vil bli benyttet til research med det formål å forbedre tjenestene våre.

Du kan kontakte Super B via et kontaktskjema på nettstedet vårt, for eksempel dersom du har spørsmål eller klager. Serviceavdelingen vår vil motta skjemaet og behandle det snarest mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi visse data og derfor er det noen spørsmål i kontaktskjemaet som du må besvare. Dataene som oppgis sendes kryptert og vil ikke bli benyttet til andre formål enn å behandle spørsmålet eller klagen.

2. PERSONTILPASSEDE TILBUD / MÅLRETTET REKLAME

Kjøpsdata vil også brukes til å forstå ønskene og behovene til kundene våre og som input i forbindelse med tilbud, kampanjer og andre markedsføringsaktiviteter.

Vi bruker også kjøpsdataene dine til å lage persontilpassede tilbud og gjøre deg oppmerksom på spesielt utvalgte produkter. Vi sporer kjøpsadferden din i kundedatabasen vår og kan bruke denne til å lage målrettede tilbud og sende målrettede e-poster.

Vi kan også sende deg spesielle online tilbud eller reklame, basert på ønskene dine, men bare dersom du har gitt Super B tillatelse til dette. Super B og tredjeparter bruker informasjonkapsler til dette. Vi bruker informasjonskapsler og piksler, og vi og/eller tredjeparter innsamler følgende:

 • (deler av) IP-adressen din;
 • teknisk informasjon, som nettleseren du bruker og oppløsningen på skjermen din;
 • hvilket nettsted du kom fra før du besøkte nettstedet vårt;
 • når og hvor lenge du besøkte nettstedet vårt;
 • hvis du brukte nettstedets funksjoner;
 • hvilke nettsider du besøkte på nettstedet vårt;
 • surfeadferden din utenfor nettstedet vårt.

3. SUPER B-APPEN

Alle Super B-kunder kan bruke Super B-appen. Du kan laste ned appen så snart du har en Super B-konto. Denne appen bruker informasjon du selv har oppgitt. Denne appen gir deg tilgang til Super Bs brukermanualer og gir deg mulighet til å kontakte oss.

4. TILBAKEKALLELSE AV PRODUKTER

Det kan forekomme at du har kjøpt et produkt hos Super B som ikke fungerer som det skal. Dersom du kontakter oss, vil vi bruke kundenummeret ditt og kjøpsdataene dine for å sjekke hvis og når du kjøpte produktet hos Super B. Deretter tar vi kontakt med deg. I unntakelsestilfeller der helsen, velværet eller sikkerheten din er utsatt, vil vi informere deg så snart som mulig. I slike tilfeller vil vi beslutte å dele dataene dine med leverandøren vår og andre tredjeparter for å kunne treffe de nødvendige foranstaltninger. I dette tilfellet vil vi alltid sørge for at tredjeparten bare bruker disse dataene i forbindelse med denne tilbakekallelsen og deretter fjerne dataene.

5. ANONYM OG STATISTISK KUNDESPØRREUNDERSØKELSE

Vi setter pris på din mening som kunde. Derfor inviterer vi regelmessig kundene våre til å delta i (markeds)undersøkelser. Avhengig av undersøkelsen vil du enten motta en spørreundersøkelse per e-post eller vi vil be deg svare direkte på spørsmålene. Resultatene av slike spørreundersøkelser er anonyme. Vi bruker kun dataene til å forbedre tjenestene våre.

6. PERSONLIGE KUNDEUNDERSØKELSER (NPS)

Ved siden av de generelle undersøkelsene ber vi også kundene våre om å delta i personlige kundeundersøkelser, NPS. Det er fullstendig frivillig å delta. Dersom du deltar vil vi behandle følgende data:

 • Navn;
 • Selskapsnavn;
 • Stilling i selskapet;
 • Kjønn;
 • Foretrukket språk;
 • Kontaktinfo (e-post/telefonnummer/adresse)
 • Transaksjonsdata;
 • serienummeret til det kjøpsproduktet, kjøpsdata og -tidspunkt, kjøpsbeløp; og
 • svarene du oppga.

Alle svar og all feedback kan føres direkte tilbake til deg. Du kan oppgi et (ekstra) telefonnummer i tilfelle vi behøver å ringe deg for ytterligere forklaringer. Data som er innsamlet gjennom denne NPS-en vil bare bli brukt til å forbedre tjenestene våre.

7. KJØP / LEVERANDØR

Super B behandler persondata fra leverandørene som er nødvendige for kjøp av produkter og oppfyllelse av avtalen. Data som behandles av Super B er navn på og opplysninger om kontaktpersonene samt andre data dersom dette er påkrevd i et bestemt tilfelle.

8. SØKNADER

Hvis du søker på en jobb hos Super B, vil dataene du oppgir bli behandlet. Disse inkluderer:

 • navn og kontaktinfo;
 • e-post, telefonnummer og annen kontaktinfo;
 • fødselsdato/alder;
 • kjønn;
 • CV, informasjon om utdannelse, praksisplasser og arbeidserfaring
 • data relatert til opplæring og utdannelse og/eller evalueringer du har fulgt hos oss eller på eget initiativ;
 • tilgjengelige data;
 • andre data som kan være av interesse for å vurdere egnethet, for eksempel referanser, diplomer, nasjonalitet og arbeidstillatelse;
 • andre relevante data.

Bare direkte mottakere av disse dataene, rekrutteringsfolkene våre og personer som er involvert i valgprosedyren eller som skal delta i intervjuene, har tilgang til disse dataene. Super B bruker bare disse dataene før og under søknadsprosessen.

HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONDATAENE DINE?

Super B lagrer ikke persondataene dine lenger enn det som er høyst nødvendig for å oppfylle formålet de ble innsamlet for. Hva innebærer det?

Kind of data:
Oppbevaringsperiode og -årsak

Client data:
Persondataene dine lagres så lenge du er kunde hos Super B. Så snart dette forholdet er over vil vi lagre dataene dine i maksimalt ett år med mindre vi må lagre dem lenger fordi det er pålagt ved lov. For eksempel fakturaer.

Supplier:
Dataene dine lagres så lenge vi har et forretningsforhold eller så lenge du skal være kontaktperson for oss og så lenge loven krever det.

Job applicant:
Dataene dine lagres under søknadsprosessen. En måned etter at vi er ferdige med søknadsprosessen, vil Super B slette dataene dine med mindre du har gitt Super B tillatelse til å lagre dataene dine lenger. I dette tilfellet vil vi slette dem et år etter at vi er ferdige med søknadsprosessen.

DELER VI DATAENE DINE MED NOEN?

Super B er et nederlandsk selskap som opererer internasjonalt. Alle data vi behandler lagres på datasentre tilhørende Super B eller deres leverandører av IT-tjenester.

I tillegg kan vi dele dataene dine med tredjeparter vi har ansatt, f.eks. behandlere av fotokopi, e-post og vanlig post. Vi deler bare denne informasjonen for å oppfylle kontraktforpliktelsene våre eller i forbindelse med direkte markedsføringsformål.

Når vi deler dataene dine med tredjeparter, pålegger vi disse tredjepartene en forpliktelse til å beskytte persondataene dine på korrekt måte. Dersom vi hyrer tredjeparter som befinner seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), gjennomfører vi om nødvendig ytterligere tiltak.

Super B selger aldri persondataene dine til tredjeparter. Utover dette vil Super B bare dele dataene dine med andre parter enn de ovennevnte dersom det er pålagt ved lov.

HVORDAN SIKRER VI DATAENE DINE?

Vi beskytter dataene dine for å forhindre at de går tapt eller kommer i feil hender. Noen av tiltakene vi benytter er:

HVILKE RETTIGHETER HAR DU VEDRØRENDE PERSONDATAENE DINE?

Du har rett til å se, korrigere eller fjerne dataene dine. I tillegg har du rett til å trekket tilbake tillatelsen til at dataene dine behandles eller til å motsi deg behandlingen av dataene dine. Du har også rett til dataportabilitet i enkelte tilfeller. Dette betyr at du kan sende en forespørsel for å be oss sende de personlige opplysningene i en datafil, enten til deg eller til en annen organisasjon som du oppgir.

Du kan sende en forespørsel om å se, korrigere, fjerne eller om dataportabilitet av persondataene dine, eller en forespørsel om å trekke tilbake samtykket ditt, eller motsi deg behandlingen av dataene, til marketing@super-b.com.

For å forsikre oss om at forespørselen er sendt av deg, ber vi deg vedlegge en kopi av ID-en din sammen med forespørselen. Skjul passbildet ditt, MRZ (maskinlesbar sone – dette er de to eller tre linjene nederst på forsiden på passet eller å baksiden av ID-kortet), ID-nummeret og trygdenummeret ved å dekke dem med svart. Dette er for å beskytte personvernet ditt. Vi vil evaluere om vi vil kunne oppfylle forespørselen din og vil svare deg så snart som mulig.

Dersom du har klager vedrørende databehandlingen vår, ber vi deg om å rapportere dette. Vi håper naturligvis at vi sammen kan finne en løsning. I tillegg er det mulig å sende inn en klage til det nasjonale tilsynsorganet, The Dutch Data Protection Authority.

HVA HVIS PERSONVERNERKLÆRINGEN TIL SUPER B ENDRES?

Reglene for databeskyttelse og tjenestene våre kan endre seg. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende personvernerklæringen kan alltid finnes på www.super-b.com.