Banner

FCC- en ICES-003-certificering voor Super B-accu's

Na diverse metingen is gebleken dat de SB12V100E-ZC (tevens representatief voor de SB12V160E-ZC) en de SB12V1200Wh-M (Epsilon) voldoen aan de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commision) part 15. Daarmee voldoen de accu's eveneens aan de Canadese ICES-003 (Interference Causing Equipment Standard).

Gemeten is hoeveel ongewenste elektromagnetische verstoringen de elektronika van de accu's veroorzaakt in het frequentiegebied van 30 Mhz tot en met 1 Ghz. Deze bleven onder de gestelde limiet. Nu de accu's voldoen aan deze Amerikaanse en Canadese voorwaarden, mogen de accu's ook in deze landen verkocht worden.
 
Chief Technical Officer Marc Borgers: "De FCC-certificering is belangrijk voor Super B, omdat we hiermee het afzetgebied voor producten die ontwikkeld en gecertificeerd zijn voor de Europese markt weer een stukje uitbreiden. Dit bewijst de robuustheid en betrouwbaarbeid van de Super B-accu's en en laat zien dat je relatief snel nieuwe markten kunt betreden."